Tjenester

Skriftlig oversettelse av alle typer tekster, eksempel:

 • Ulike typer attester og dokumenter fra offentlige organer som NAV, Skatteetaten, Brønnøysund m.m.
 • Legeerklæringer
 • Domsavgjørelser og kjennelser
 • Arbeidsattester
 • Brosjyrer
 • Informasjonshefter
 • Pass og ID-kort
 • Fullmakter
 • Arvedokumenter og skifteattester
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Vigselspapirer
 • Skilsmisse- og separasjonsbevillinger
 • Vedteker
 • Journaler
 • Skjønnlitterære tekster
 • M.m.

Apostille og bekreftelse fra den tyrkiske ambassaden i Oslo:

 • Min signatur og stemplet mitt er deponert hos Fylkesmannen i de fleste av landets fylker, samt hos tingretten i Oslo og i Drammen.
 • Signaturen min er også deponert hos det tyrkiske konsulatet i Oslo, som dermed kan bekrefte oversettelser som bærer mitt stempel.
 • For nærmere informasjon om bruk av Apostille og Notarius-stempel, klikk her.

Oversetter til og fra følgende språk:

 • Tyrkisk til norsk
 • Norsk til tyrkisk
 • Engelsk til tyrkisk
 • Dansk til tyrkisk
 • Svensk til tyrkisk

Tolk

 • Jeg jobber kun som translatør, det vil si med skriftlig oversettelse, og tilbyr ikke tjener som tolk (muntlig oversettelse).