Om statsautorisert oversettelse

Jeg tilbyr oversettelser fra norsk til tyrkisk med statsautorisert stempel og har den beskyttede tittelen statsautorisert translatør og er medlem av den norske foreningen for statsautoriserte translatører. 

Merk at andre titler som «godkjent oversetter», «sertifisert oversetter» og «autorisert oversetter» er ikke beskyttet gjennom loven og kan i prinsippet brukes av alle uavhengig av utdanning, kompetanse og erfaring.

Du kan lese mer om statsautorisert oversettelse på sidene til Statsautoriserte translatører forening (STF); www.translatorportalen.com

Fra STFs beskrivelse:

I nesten alle land krever myndighetene at oversettelse av juridiske og administrative dokumenter skal være utført av en (stats)autorisert translatør og legalisert i landet der oversettelsen er utført, for at den skal bli godkjent i det landet der den skal brukes. Translatørstempelet er altså en garanti for en riktig og offentlig godkjent oversettelse.
Tittelen «statsautorisert translatør» er beskyttet i henhold til universitets- og høyskoleloven § 7-3 (Bevilling som statsautorisert translatør):
(1) Departementet gir bevilling som statsautorisert translatør. Departementet kan gi forskrifter om vilkårene knyttet til slik bevilling. Tittelen statsautorisert translatør kan bare benyttes av den som er gitt bevilling i henhold til denne bestemmelse.
(2) Den som i strid med bestemmelsen i første ledd forsettlig eller uaktsomt bruker slik tittel, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at jeg har full taushetslikt som medlem av STF, jmf STFs etiske regler.